Glos Seminarium Zagranicznego

Societas Christi pro Emigrantibus - SChr


60-962 P O Z N A N, ul.Panny Marii 4, skr. p. 23; tel.: (061) 551 034; fax: 524 383


<< Pismo wewnetrzne
Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej


<<